Return to Article Details மலாய்-தமிழ்-மலாய் மொழிபெயர்ப்பில் ஒலி-ஒலியன் தொடர்பான அடிப்படைச் சிக்கல்களும் அவற்றைக் களையும் முறைகளும் (Sound-Phoneme Problems in Malay-Tamil-Malay Translation and Ways to Overcome Them) Download Download PDF