டாக்டர் அம்போத்கர் அவர்களின் சமூகப்பணி பற்றி -ஒரு பார்வை (Dr. Ambedkr Political and social work - An Analysis)

  • Balasubramanian T, Dr. Department of History, Alagappa University, Karaikudi, Tamil Nadu, India
  • Pitchaimari M., Dr. Department of History, SBK College, Aruppukottai, Tamil Nadu, India.
  • Sundar M., Dr. Alagappa University, College of Physical Education, Karaikudi, Tamil Nadu, India.
  • Manikandan M., Dr. Research Associate, Department of Tamil, Alagappa University, Karaikudi, Tamil Nadu, India

Abstract

அம்பேத்கர் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில்  தாழ்ந்த மகார் (தலித்) சாதியில் பிறந்தார், அவர்கள் தீண்டத்தகாதவர்களாக கருதப்பட்டு சமூக பொருளாதார பாகுபாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.  அவரது அசல் குடும்பப்பெயர் சாக்பால், ஆனால் அவரது தந்தை பள்ளியில் அவரது பெயரை அம்படவேக்கர் என்று பதிவு செய்தார்.  அவரது தேவ்ருகே பிராமண ஆசிரியர் கிருஷ்ணா கேசவ் அம்பேத்கர், தனது குடும்பப் பெயரை 'அம்படவேக்கர்' என்பதிலிருந்து பள்ளி பதிவுகளில் தனது சொந்த குடும்பப்பெயரான 'அம்பேத்கர்' என்று மாற்றினார். அம்பேத்கரின் மூதாதையர்கள் நீண்ட காலமாக பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் இராணுவத்தில் பணியாற்றினர். 1936 இல், அம்பேத்கர் சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சியை நிறுவித் தேர்தல்களில் வெற்றியும் கண்டார். 1950 ஆம் ஆண்டில், அவர் புத்த மதத்தில் தனது கவனத்தை அர்ப்பணிக்கத் தொடங்கினார். அம்பேத்கார் 1954 இல் இரண்டு முறை பர்மாவுக்கு விஜயம் செய்தார்;  ரங்கூனில் புத்தர்களின் உலக பெல்லோஷிப்பின் மூன்றாவது மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளவும்,  இரண்டாவது முறை  1955 ஆம் ஆண்டில், அவர் பாரதிய புத்த மஹாசபா அல்லது இந்திய புத்த சங்கத்தை நிறுவினார்.  அவர் தனது இறுதிப் படைப்பான புத்தர் மற்றும் அவரது தம்மத்தை 1956இல் நிறைவு செய்தார், இது அவரது மரணத்திற்குப் பின் வெளியிடப்பட்டது.


 

Published
2020-12-20
How to Cite
T, Balasubramanian et al. டாக்டர் அம்போத்கர் அவர்களின் சமூகப்பணி பற்றி -ஒரு பார்வை (Dr. Ambedkr Political and social work - An Analysis). Journal of Tamil Peraivu (தமிழ்ப் பேராய்வு ஆய்விதழ்), [S.l.], v. 9, n. 2, p. 141-147, dec. 2020. ISSN 2636-946X. Available at: <https://tamilperaivu.um.edu.my/article/view/24744>. Date accessed: 22 apr. 2021.
Section
Articles