கொற்கைப்புதினம் வெளிப்படுத்தும் நெய்தல் நிலச்சூழலியலும் மாந்தர்ப்பண்பாடும் (Marine Geological Ecology An Fisheries Culture in Korkai)

Authors

  • Dr. S. Vimalraj Assistant Professor of Tamil, Department of Tamil, A.V.C.College (Autonomous), Mannanpandal, Mayiladuthurai, Tamil Nadu, India.

Keywords:

Ecology in literature, Jo.D. Cruz, Korkai, Modern literature, Environmental science, Fishermen and ecology, Tamil literature

Abstract

Ecology is the space that connects land and people. The relationship between land and people creates unique identities for the ethnic group. The overall cultural identity of human populations is shaped by the ecology of their discourse. Five land biomes The rich weaving land mandarins have a unique cultural identity as they lead a tough lifestyle. Some creators of fiction choose and create storylines that utilize cultural symbols. In this way, this article brings out the weaving ecology and the cultural symbols of the people of that land, which is exemplified by Joe D. Cruz fictitious work.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-28