வாழ்வியல் தத்துவத்தை கற்பிக்கும் இலங்கைத்தமிழ் பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் (Traditional Sri Lankan Tamil Games That Teach Philosophy of Life)

Authors

  • Thevanayagam Thevananth Freelance Researcher, ‘Muṟṟam’ Kalai Maṉṟam, Nallur, Jaffna, Sri Lanka.

Keywords:

Sri Lankan Tamils, Traditional games, Autoethnography

Abstract

Traditional games contain four main elements: space, sound, movement, and language. At its most basic, a life action becomes a game when it is re-enacted. A story that is re-enacted in this, in which interactive characters, conditions for character interaction, songs, dialogues, fantasy creations, and situations where reality and fiction are mixed, many characteristic levels can be found in the game, such as closeness to life and understanding. UNESCO (2003) defines 'Intangible Cultural Heritage' as practices, representations, expressions, knowledge, and skills - as well as associated tools, objects, artifacts, and cultural spaces - that communities, groups, and sometimes their cultural regions recognize. This study in Sri Lanka Examines the traditional sports in circulation among the Tamils living in the north. "Entering a sport is entering a community. Sports is a kind of symbol of culture; therefore, a deep knowledge of traditional sports practices is an important part of a community's knowledge" (Parlebas, 2005) with the idea that traditional sports are still practiced today among the Tamil-speaking people of northern Sri Lanka. Auto-Ethnography research method is used to collect data for analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-28