மனம், உடல் மற்றும் ஆன்மாவின் ஒருங்கிணைப்பு பற்றிய திருக்குறளின் முதிர்ந்த ஞானம்: ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு ஒரு கருத்தியல் வழிகாட்டல் (Thirukkural’s Ageless Wisdom on Mind, Body, and Soul Integration: A Conceptual Guidance for a Healthy Lifestyle)

Authors

  • R. Anuratha Research Student, Department of Indian Studies, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Professor Dr. M. Rajantheran Professor, Department of Indian Studies, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Dr. Ravindaran Maraya Senior Lecturer, Department of Indian Studies, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Keywords:

Thirukkural, Ageless Wisdom, Mind, Body, Soul

Abstract

This paper focuses on Thirukkural’s wisdom on integrating the mind, body and soul that contribute to the well-being of humankind from a conceptual perspective. Over the last decade, health problems related to mental health in both developed and developing countries are in an alarming rate. A productive condition in which internal stability allows one to utilise their capacity to match society's values via basic cognitive and social skills, feeling expression, empathy, and flexibility defines mental health. This paper explains an overview of the mind, body and soul framework using Tamil ancient scriptural text through a qualitative methodology of hermeneutics interpretation method. The finding involves in-depth inquiry and analysis of Thirukkural, its practice and the literature in terms of its context and content for interpretation regarding mind, body, and soul in a holistic manner. Future directions in integrative research are proposed based on the scriptural text of Thirukkural.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-08-27

Issue

Section

Articles